top of page

TUYỂN

DỤNG

Thông báo kết quả xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SQHKT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2023,

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 đến người dự tuyển (đính kèm Quyết định số 184/QĐ-SQHKT ngày 31/8/2023).

 

Đối với người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức gồm:

  1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

  2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

Thời gian nộp các văn bằng chứng chỉ nêu trên tại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, địa chỉ 168 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06/9/2023 đến ngày 05/10/2023.

 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ trong thời gian trên hoặc có gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng chứng chỉ không đúng quy định, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc báo cáo Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng.

 

Mọi thắc mắc liên quan đề nghị người trúng tuyển liên hệ trực tiếp:

Bà Vũ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,

Số điện thoại: 098 8222747 – 028 38223690 – 028 38241276.

bottom of page