top of page

THIẾT KẾ

QUY HOẠCH

Thiết kế quy hoạch là thế mạnh cốt lõi của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc ARC. Tầm nhìn tạo ra một viễn cảnh tương lai mong muốn cho một khu vực, quy hoạch giúp chuyển hóa tầm nhìn đó thành những hành động cụ thể để tạo ra không gian đô thị lý tưởng và làm cho những giấc mơ trở thành hiện thực.

Quá trình quy hoạch thường bắt đầu bằng việc nghiên cứu thấu đáo khu vực, phân tích  về thị trường, loại hình kinh doanh, hạ tầng đô thị, đánh giá cơ sở vật chất, mối liên hệ các khu vực lân cận. Đây là nền tảng để tạo ra các tầm nhìn, mục đích, mục tiêu, phát triển chiến lược ngắn - dài hạn cho dự án. Từ đây, sẽ tạo ra các phương án quy hoạch khác nhau phù hợp các tiêu chí khác nhau, được đánh giá và kết hợp nhằm tìm ra phương án chủ đạo sẽ phát triển để trở thành quy hoạch lý tưởng nhất. Từ đó phát triển hoàn thiện những đề xuất cho sử dụng đất, cảnh quan, kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất.

bottom of page