top of page
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_16
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_17
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_33
matbangTT
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_18
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_35
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_31
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_26
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_25
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_24
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_22
160511_BAO CAO CAMAU lan 2_Page_23
333
123

THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU

QUẢNG TRƯỜNG CÀ MAU

Quảng trường là nơi tập trung đông ngời với các chức năng:

  • Văn hóa, thể thao: Là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa của Thành phố và tỉnh;

  • Giải trí, thương mại – dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, café: phục vụ nhu cầu người dân và du khách tham quan;

  • Hành chính: Là nơi tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của Thành phố và tỉnh (Duyệt binh, mít tinh).

Ý tưởng chủ đạo trong thiết kế là tái hiện lại dòng lịch sử phát triển của vùng đất Cà Mau. Quảng trường được phân khu chức năng thành 3 khu vực quan trọng:

  • Khai hoang lập đất: Những ngày đầu của vùng đất Cà Mau được tái hiện lại thông qua hình ảnh: Cây đước, hổ, cá sấu, chim… Những hình tượng này gắn với một truyền thuyết sinh động về sự hình thành của vùng đất Cà Mau xưa;

  • Đấu tranh giữ nước: Những trang sử hào hùng cùa khởi nghĩa Hòn Khoai được tái hiện. Hình tượng này như muốn nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước;

  • Hòa bình dựng xây: Hình ảnh điểm cực Nam gắn với dải đất hình chữ S thân thương. Hình ảnh này khẳng định sự gắn bó ruột thịt, keo sơn giữa người dân Cà Mau và cả nước trong quá trình dựng xây đất nước thời hòa bình.

Chủ đầu tư
Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
Quy mô
3,39 ha
Tỷ lệ
1/500
Thời gian thực hiện
2016
bottom of page