top of page

WE DESIGN

WE CREATE

WE MAKE A BETTER PLACE

Employee meeting
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
NĂM 2022

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thông báo về kết quả xét tuyển

viên chức năm 2022

Mọi thông tin xin theo dõi tại đường link bên dưới:

bottom of page