top of page

WE DESIGN

WE CREATE

WE MAKE A BETTER PLACE

c4830f17-6c53-417e-a854-48a4e809072e.jpg
THÔNG BÁO THI TUYỂN 

Thi tuyển "Phương án kiến trúc nhà ở chung cư cao tầng B5, Khu dân cư và công viên Phước Thiện (Khu B), phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức"

Mọi thông tin chi tiết vui lòng theo dõi tại đường dẫn bên dưới:

Group of Asian waiting for an interview
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG NĂM 2023

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM thông báo kết quả xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng năm 2023.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng theo dõi tại đường dẫn bên dưới:

bottom of page