WE DESIGN

WE CREATE

WE MAKE A BETTER PLACE

quy-trinh-tuyen-dung-nhan-su-1.jpg
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thông báo về việc tuyển dụng

viên chức năm 2022

Mọi thông tin xin theo dõi tại đường link bên dưới: