top of page

TUYỂN

DỤNG

Tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 1. Số lượng và các vị trí việc làm tuyển dụng: (đính kèm 02 bản mô tả vị trí việc làm)
  - Tư vấn, thiết kế quy hoạch - kiến trúc
            Trình độ: Đại học chuyên ngành Quy hoạch/Kiến trúc     
              Số lượng: 02

  Kế toán viên          
              Trình độ: Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính     
              Số lượng: 01

 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức:
  - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn và hồ sơ của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của viị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 02.
  - Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
  - Có quốc tịch Việt Nam;
  - Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
  - Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
  - Có lý lịch rõ ràng;
  - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm được quy định tại bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm cần tuyển; Ưu tiên người đáp ứng tốt hơn yêu cầu tối thiểu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
  - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

 4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
  - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo Phụ lục - Mẫu số 1 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020);
  - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  - Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân và bản sao Hộ khẩu thường trú;
  - Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế;
  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  - Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch;
  - Có văn bản đồng ý, nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và được tham gia dự tuyển nếu người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã.

 5. Các lưu ý:
  - Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
  - Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

 6. Hình thức và số lượng hồ sơ dự tuyển:
  - Toàn bộ hồ sơ dự tuyển đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.
  - Số lượng: 02 bộ và 02 ảnh 4 x 6 nộp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc.

 7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng báo
  - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 23/11/2020 đến  ngày 22/12/2020
  - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc,
                                  Phòng 5.3, số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

  - Điện thoại: 028 38241276 - 028 38223690
  - Địa chỉ email: ttnckt.sqhkt@tphcm.gov.vn

 8. Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc được niêm yết tại trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và đăng trên các trang thông tin điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn và của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc http://www.hcmarc.com).

bottom of page