top of page
  • Ảnh của tác giảarcqhkt

Thông báo Thi tuyển “Phương án thiết kế kiến trúc Nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức"

Vào lúc 8g00, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ban Tổ chức (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc) tổ chức buổi chấm giải cuộc thi tuyển “Phương án thiết kế kiến trúc Nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức”.


Danh sách Thành viên Hội đồng thi tuyển:

  1. Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Thành viên;

  2. Ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên;

  3. Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

  4. Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Thành viên;

  5. Ông Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Thành viên;

  6. Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

  7. Ông Phạm Phú Cường, Trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

  8. Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu Đường Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

  9. Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Thành viên.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định cuộc thi tuyển: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.


Cơ quan tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.


Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển: Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM)


61 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commentaires


bottom of page