top of page
  • Ảnh của tác giảarcqhkt

Thông báo kết quả Thi tuyển


Thông báo kết quả Thi tuyển “Phương án kiến trúc

nhà ở chung cư cao tầng B4, Khu dân cư và công viên Phước Thiện

(Khu B), phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức”


Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh thông báo kết quả thi tuyển “Phương án kiến trúc nhà ở chung cư cao tầng B4, Khu dân cư và công viên Phước Thiện (Khu B), phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức”


55 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page