top of page
  • Ảnh của tác giảarcqhkt

Thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông"

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Trung tâm Ngiên cứu kiến trúc tổ chức buổi lễ công bố nội dung và kế hoạch cuộc thi quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức)”.


Mục đích cuộc thi: Nhằm tìm kiếm ý tưởng về quy hoạch và phát triển đô thị để chuyển đổi khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh trở thành khu vực kinh tế sáng tạo và tương tác cao; các hoạt động kinh tế tập trung các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, trung tâm tài chính dịch vụ thương mại, cung ứng các hoạt động kinh tế liên kết Vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
30 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page