top of page
hinh 1-TTSG-DN.jpg

Thông báo về kết quả thi tuyển phương án kiến trúc "Công trình Khách sạn Sài Gòn - Đà Nẵng tiêu chuẩn 5 sao

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành viên tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Công trình khách sạn Sài Gòn - Đà Nẵng tiêu chuẩn 5 sao, nhằm mục đích lựa chọn được ý tưởng phương án thiết kế kiến trúc phù hợp với các tiêu chí khách sạn 5 sao thuộc hệ thống khách sạn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại thành phố Đà Nẵng, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, phù hợp với quy hoạch, kiến trúc đô thị, cảnh quan khu vực, với các nội dung chính như sau:

1.  Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

 

2.  Đối tượng tham dự: Các đơn vị tư vấn thiết kế là công ty hoặc liên danh (hai hay nhiều công ty) am hiểu lĩnh vực thiết kế kiến trúc; có đủ năng lực hoạt động, uy tín, có kinh nghiệm thực tế liên quan và chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành.

3.  Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển: Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc.

4.  Căn cứ pháp lý của cuộc thi:

     Quyết định số 131/QĐ-HĐTV ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc “Công trình Khách sạn Sài Gòn - Đà Nẵng tiêu chuẩn 5 sao”;

     Quyết định số 29/QĐ-TCT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên về việc phê duyệt Nhiệm vụ thi tuyển phương án kiến trúc “Công trình Khách sạn Sài Gòn - Đà Nẵng tiêu chuẩn 5 sao”;

     Quyết định số 30/QĐ-TCT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên về việc phê duyệt Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc “Công trình Khách sạn Sài Gòn - Đà Nẵng tiêu chuẩn 5 sao”;

     Quyết định số 181/QĐ-TCT ngày 15 tháng 04 năm 2024 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc “Công trình Khách sạn Sài Gòn - Đà Nẵng tiêu chuẩn 5 sao”;

     Quyết định số 285/QĐ-TCT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên về việc phê duyệt kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc “Công trình Khách sạn Sài Gòn - Đà Nẵng tiêu chuẩn 5 sao”;

Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của 05 đơn vị tư vấn thiết kế tham gia dự thi. Căn cứ trên kết quả chấm điểm của Hội đồng thi tuyển ngày 08 tháng 5 năm 2024, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên đã trao giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và chi phí hỗ trợ cho các đơn vị thiết kế theo quy chế thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển làm việc theo quy chế và đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, xếp hạng Nhất là phương án dự thi có mã số PA-KT2 (phương án của Công ty TNHH Võ Gia Corp (VGC)).

bottom of page