top of page
Picture40
Picture34
Picture42
Picture29
Picture41
Picture36
Picture35
Picture37
Picture38
Picture30
Picture39

HUYỆN KRÔNG ANA , THÀNH PHỐ BUÔN MÊ THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK

KHU PHỨC HỢP GIẢI TRÍ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG DRAYSAP - DRAYNUR

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur nhằm đạt được các mục tiêu sau:

  • Khai thác hợp lý về cảnh quan thiên nhiên dọc sông Sêrêpôk;

  • Bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng, thảm thực vật. Duy trì và phát huy truyền thống văn hóa của đồng bảo dân tộc thiểu số tại chỗ;

  • Bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên và khai thác hiệu quả các giá trị về cảnh quan và văn hóa, tạo lập không gian du lịch bền vững;

  • Cụ thể hóa đồ án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk;

  • Hiện thực hóa lối sống tỉnh thức Legend. Xây dựng 1 mô hình du lịch cà phê từ chữa lành đến khai sáng duy nhất trên thế giới;

Đề xuất phương án quy hoạch khu du lịch sinh thái văn hóa có chức năng giải trí, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. Kết nối hợp lý các khu vực chức năng, tôn tạo giá trị tự nhiên, bảo vệ và từng bước nâng cao các giá trị cảnh quan văn hóa trong khu vực.

Chủ đầu tư
Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê
Quy mô
103,32 ha
Tỷ lệ
1/500
Thời gian thực hiện
2014 - 2016
bottom of page