top of page
2
11
1

QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐUA PHÚ THỌ

Trường đua Phú Thọ

Trường đua Phú Thọ

Phát video
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng
Quy mô
48,545 ha
Tỷ lệ
1/2000
Thời gian thực hiện
2013 - 2018

Khu Trường đua Phú Thọ tại phường 15, Quận 11, bao gồm Khu trung tâm Thể dục thể thao Phú Thọ, nhà huấn luyện Thể dục thể thao Phú Thọ và các hạng mục liên quan đã được Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (giai đoạn 1) tại Quyết định số 7762/QĐ-UB ngày 21/11/2001.

 

Từ năm 2003 đến nay, các hạng mục công trình đã được triển khai, đầu tư xây dựng phù hợp theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500 được duyệt. Đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả cao để phục vụ thi đấu Thể dục thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo mục tiêu chiến lược phát triển ngành thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.Tuy nhiên, thực trạng hiện nay trong quá trình khai thác sử dụng phát sinh nhiều vấn đề hạn chế trong công tác quản lý. Một số khu vực khai thác không hiệu quả, lãng phí trong sử dụng quỹ đất và công trình: Trường đua Phú Thọ, các câu lạc bộ võ thuật - bơi lặn - điền kinh... ngày càng xuống cấp, không đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu phát triển đối với các lĩnh vực thể dục thể thao cộng đồng và thể thao thành tích cao của Thành phố.

 

Theo chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 926/TB-VP ngày 27/12/2012 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân về tình hình lập quy hoạch Khu Trường đua Phú Thọ tại phường 15, quận 11 và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 707/TB-VP ngày 27/10/2016 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong về tiến độ thực hiện Đề án quy hoạch Khu Trường đua Phú Thọ và Dự án xây dựng mới Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, trong đó định hướng một số nhiệm vụ:

  • Tăng cường mảng xanh, công viên cây xanh;

  • Bố trí 01 trường trung học phổ thông;

  • Tổ chức các khu tập luyện Thể dục thể thao cho một số bộ môn trọng điểm của thành phố và các công trình phục vụ nhân dân tại khu vực;

  • Đảm bảo yêu cầu kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài Khu Trường đua Phú Thọ;

  • Tạo quỹ đất sạch làm cơ sở triển khai nhanh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng;

  • Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan nghiên cứu, bổ sung một số phương án khả thi làm cơ sở tạo quỹ đất hoán đổi tại khu vực Trường đua Phú Thọ cho nhà đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng.

Do đó, việc tiến hành công tác lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt trước đây) tại Khu Trường đua Phú Thọ thuộc phường 15, Quận 11 là hết sức cần thiết để làm cơ sở pháp lý lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án, chỉnh trang đô thị, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển bền vững mạng lưới cơ sở vật chất ngành Thể dục thể thao Thành phố đến năm 2020.

Trong đó việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phù hợp định hướng phát triển ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác huấn luyện nâng cao thành tích và góp phần đẩy mạnh phong trào Thể dục thể thao của Thành phố.

bottom of page