top of page

QUẬN 1 , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư
Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn

THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là công viên mang tính chất của một di tích lịch sử, văn hóa, một bảo tàng thiên nhiên của thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước. Với chức năng là vườn bách thảo lớn của thành phố, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là nơi trưng bày bộ sưu tập động thực vật chọn lọc nổi tiếng, trong đó có nhiều loài quý hiếm của Việt Nam và thế giới.

Cơ sở hạ tầng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng hiệu quả khai thác, sử dụng. Nhiều hạng mục cần được nâng cấp hoặc Xây dựng mới để phù hợp định hướng phát triển của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Ngày 29 tháng 8 năm 2006, Sở Giao thông Công chính có văn bản số 768/SGTCC-ĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố xin chủ trương về định hướng phát triển Thảo Cầm Viên Sài Gòn và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại văn bản số 6801/UBND-ĐT ngày 18/9/2006. Theo đó, định hướng phát triển Thảo Cầm Viên Sài Gòn với các mục tiêu là :

  • Tiếp tục duy trì Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện hữu bên cạnh công viên Sài Gòn Safari đang chuẩn bị xây dựng.

  • Cho phép Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng (đã phê duyệt năm 1997) cho phù hợp với định hướng phát triển mới của Thảo Cầm Viên Sài Gòn là vườn bách thảo, nơi sưu tập, bảo tồn các lòai thực vật quý hiếm, có giữ lại một số chủng lọai động vật chọn lọc phù hợp.

Do đó cần sớm hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Thảo Cầm Viên Sài Gòn, làm cơ sở để triển khai đầu tư và xây dựng theo định hướng đã được phê duyệt.

Quy mô
16,985 ha
Tỷ lệ
1/500
Thời gian thực hiện
2013 - 2017
bottom of page